LRRCPKLLLPHISDIQMDLDWTCTIRCESSFGVGTGTFKPTTCHPNVGPVPKVPRAYDPAVLNCCNVIFIPASVFYLTFKQIHTGLPAKRGMDQDLTKGAPYLVEEKWMQQPEGTQKPMEIMKPQENGEAVTVKFPDRLDISMDSNYWLTSRSHNDRGMYAFEANYKAQLHPVKFQVMKYEYGEPKDPKNPLPPNYACLKYIFPNVVWFNGIATNFEKKTWMNQQARTWIKWFRQCVFYVRIKEWIISCHTVKRKHRDRWDFYQCTDWKMKIFWAYNHDPIGQWQSEATMPRPTRFGFTAFHAVECNIPHDQVPNDPSPTCFRMVDFNVCAEYMILSLRQSIGAPFGVPNSWTYMNYFNYIKNWDHVVLLMDRWNVHHHYMSAWGCVYFSRIGWVNKCIVNFCWAGIKYDHTSEYYDMPYAMDDESTIDPNHMNCSNMGSTWSWAFSPHLHANELVSPGFKPTKICMAWIDGSHDWKFGEMRCFEVWNGVEYSLKVFHHEWNNPWPKNWRSGWLECICQCKFWTCHCQLYDNHYMPEGWMTSIHHFSLLYTIASEDQFNHRKWKWTMQHMGSCEYMSLSPGAVPVLCQSPNRYGSNGCIKHRYWADVMLDPLIHFTQHDYAPMNHCTSGMYWKQKRCHAHLMRDKRVVCHNSKCQKDQGTSGIQSRNNECHRQSCAYIWWFNNSFCITHTKANCCCYTSQQLYRTSQWNLGTKKRIYPKLDPAHENTNMTENFILHAMAMMKTSYEDAAHKILIRYEKTNGMWIWMSWWVKVSWTWDSVMLMYYHESLEIFFWWSWKLETWLKRTLRFSFNGPVRKMSEHLRYPQYEGFFFLHDMTARGGALYIFEAYDDMITMILEEHAQTCMKLVELVLCNTVHCQYNAYMMCWCQAIDRKMYHYTFDYEANHGSYKTYTANQQPRCFACIIEMACASDKKQTPMFESSWYPVYQHILPTCMDMRNMIHGSYVMRHFLMKQCVDQENLLCPSEMTEGHEPCQPMDDLY